Är narkotikaklassade substanser en ny trend när det kommer till kosmetiska produkter? Vilka typer av produkter ska man sikta på när det kommer till hudvård? Är alla CBD produkter säkra eller finns det undantag? Ovanstående frågor och fler är något som vi ämnar besvara mer utförligt i denna guide.
Innan vi inleder det hela så vill vi understryka det faktum att narkotikaklassade substanser är olagliga i större delen av världen, något som innebär att de under vissa omständigheter ej får nyttjas som kosmetiska produkter.
När det kommer till kosmetika som innehåller välgörande formera av CBD olja, så tenderar det till att vara ytterst populärt. För att avvärja de vanligaste myterna, såsom att CBD i hudvård riskerar att framkalla berusnings- och hallucinogena effekter, så kommer vi i denna guide att dyka djupare ner i vad CBD olja faktiskt är samt hur den inverkar på den kosmetiska världen över lag.
Tanken med det hela är att du enklare ska kunna beställa hem hudvårdsprodukter som innehåller CBD olja, utan att oroa dig för huruvida de kommer vara effektiva eller ha potentiella negativa biverkningar som de kan tänkas ge.

Varning: CBD som används i våra kosmetiska produkter är endast avsedd för extern användning. Det får ej nyttjas som en form av läkemedel, tillskott eller till andra medicinska ändamål. Den olja som tillämpas i våra kosmetiska produkter är ekologiskt utvunnen.

Vad är CBD olja för något?

För att du enklare ska hänga med i resten av texten så kommer vi först att redogöra för vadCBD oljafaktiskt är för något. Efter att du läst denna del så kommer du att ha en klarare bild över hur CBD fungerar i praktiken, och vi tar även upp de vanligaste myterna kring det hela.

Som ett led i att inleda diskussionen så kan man säga att CBD olja, ellercannabis olja, i själva verket är en form av kosttillskott som även inom sammanhanget ofta benämns som hampaolja. Själva abbreviationen i form av CBD är i själva verket en förkortning för "Cannabidiol", ett ämne som naturligt extraheras från den mångsidiga industrihampan.

Växten i fråga som nyttjas till ändamålet går under namnet Cannabis Sativa L (latin) och har inom det agrikulturella odlats under tusentals år för diverse ändamål. Faktum är att CBD verkar i form som en av de cannabinoider vilka kan extraheras.

Cannabidiol återfinns naturligt runt om i många av världens regioner, där den både odlas industriellt och kan hittas växande i det fria. Sedan 2003 är hampaväxten även helt laglig för gemene man att odla även inom rikets gränser.

Industrihampan är i grund och botten nära besläktad med cannabis, dock så är det viktigt att ej förväxla dessa två då det finns en uppenbar skillnad. Den återfinns främst i form av den mängd av THC (tetrahydrocannabinol) som är ett element som aktiverar berusningssignalen som kan framkalla hypnotiska och hallucinerade effekter.

Hampan innehåller naturligt små mängder av THC, något som innebär att anvåadning inte kan framkalla några påtagliga former av psykoaktiva effekter. Som brukare kommer du ej att uppleva ett rus, något som hos gemene man även benämns "att vara hög", om du doserar CBD olja som helt är fri från THC.

Det motsatta gäller för cannabisolja som helt utvinns ur främst marijuana, något som innebär att THC-halten är extremt hög och kan således framkalla både rus inklusive andra icke-önskvärda psykoaktiva bieffekter.

Notera:CBD utgör en av de 104 kemiska föreningar, vilka inom sammanhanget även refereras till som cannabinoider, vilka naturligt återfinns i cannabisplantan.

Ett större intresse för CBD olja i allmänhet

Allmänhetens intresse för CBD olja har ökat markant på senare år, främst på grund av att många konsumenter fått upp ögonen för dess kosmetiska egenskaper, där CBD framför allt används aktivt inom många av dagens hudvårdsprodukter.

CBD har blivit föremål för en stor uppmärksamhet i olika medier, där debatten främst handlar om huruvida ämnet ska klassas om en form av medicin, narkotika, eller kosttillskott.

I vårt avlånga land så klassas CBD som läkemedel och även om kosmetiska CBD produkter lyser med sin frånvaro inom Sveriges gränser så är det helt lagligt att beställa exempelvis hudvårdsprodukter från utlandet vilka innehåller CBD, som utvinns ur industrihampa.

Det ska tilläggas dock att THC:n ej får överskrida de gränser som satts upp av de svenska myndigheterna, eftersom den i så fall kommer klassas som narkotika, även om den kosmetiska produkten i sig inte är klassad som en drog.

Obs: Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast förser dig med denna information för att förse dig med en större inblick i vad CDB är och hur det kan användas. Informationen har inget med våra produkter att göra. Raw Organics produkt är endast registrerade som kosmetiska produkter och kan endast användas såsom anges.

CBD Olja (20% / 2000mg)
749 kr
Läs mer och köp här

Skillnaden mellan CB-1 och CB-2

Vi har redan berört det faktum att både cannabisolja och CBD olja innehåller de åtråvärda cannabinoiderna. Det hela är i själva verket en samling av kemikalier, vilka ämnar att aktivera de receptorer som återfinns i den mänskliga kroppen.

För att hålla det hela på en lättförståelig nivå så håller vi oss till det faktum att det existerar två typer av receptorer, den ena som benämns i from av CB-1 samt den andra, i form av CB-2, som för övrigt går under namnet CB-2.

Vi inleder med CB-1 som är en samling av receptorer som direkt påverkar vad som sker i våra hjärnor. Receptorerna skapar det som av många individer benämns för rus eller helt enkelt "att vara hög", det vill säga, den effekt som THC framkallar.

När det kommer till THC eller tetrahydrocannabinol så tenderar gemene man att ofta associera det hela med cannabis, främst för att ämnet i fråga framkallar en rusningseffekt hos den som konsumerar.

Cannabidiol har dock inte denna effekt på våra hjärnceller, något som innebär att du inte kan framkalla ruseffekten genom att dosera Cannabidiol, oavsett om det handlar om invärtes eller utvärtes bruk (så som vid hudvård).

Vänder vi på det hela och riktar in oss på CB-2 i stället, så bidrar dess receptorer till att hålla vårt viktiga immunsystem på en välmående nivå. Det sistnämnda är just det som gjort att cannabisplantan blivit känd i världen, nämligen dess uppenbara hälsofrämjande förmåga.

Cannabidiol och skönhetsindustrin

Du vet vid det här laget att det aktiva ämnet från industrihampa som benämns som Cannabidiol (CBD) och nyttjas inom skönhetsindustrin. En annan aspekt värd att nämna i sammanhanget är att den även benämns som fytocannabinoid, där den naturligt förekommer även i hampa, cannabis sativa och vissa typer av narkotikaklassade preparat vilka kommer från det breda cannabis-släktet.

Det som man måste komma ihåg är att brukaren ej kommer att uppleva hallucinogena effekter av att nyttja fytocannaboiden såsom ofta är fallet vid brukande av THC eller tetrahydrocannabinol, som för övrigt återfinns i både hampa (små mängder) och cannabis sativa (höga mängder).

Notera:
 Cannabis är i själv verket ett släktnamn för de plantor vilka både den narkotikaklassade marijuana och den lagliga hampan tillhör. Just därför så tenderar gemene man att bli ytterst förvirrad när man diskuterar dessa inom samma sfär.


När man diskuterar cannabis så kan individen i fråga antingen syfta på den narkotikaklassade marijuanan men även på den helt lagliga hampan. Det kan även var så att man refererar till båda inom sammanhanget, något som ofta skapar förvirring bland de mindre insatta.
Rent konkret så består hampaväxten av flera olika delar där framför allt stjälk, rötter, frö samt blommor utgör de mest använda delarna.

För att djupare dyka in i det hela så ska vi nedan redogöra för de olika delarna som hampa växten utgörs av, där vi på ett övergripande sätt förser dig med adekvat information om vad dessa ofta nyttjas för.

Stjälken - Har genom tiden nyttjas till att främst framkalla textilier, olika typer av papper men har även utgjort en form av byggmaterial för diverse konstruktioner.
Fröer - Har nyttjats genom tiderna till olika ändamål där några av de mer framstående återfinns i form av skönhetsprodukter, där framför allt hudvårdsprodukter sticker ut.
Löv - Nyttjas ofta för flera olika ändamål där framför allt djupströ men även adekvata former av kompost återfinns.
Blommor - Har under årtusenden använts som ingrediens för oljor i olika former, extrakt, tinktur, pulver, hudsalvor med mera.

Som du kan läsa ovan så är det framför allt fröerna och blommorna som nyttjas till produkter inom skönhetsindustrin. Å andra sidan så innebär det hela att man sällan slänger några delar av industrihampan eftersom resterna vanligtvis kan nyttjas till andra ändamål.

Kosmetiska produkter som innehåller CBD

När det kommer till den kosmetiska produkten så använder sig dessa aktivt av CBD olja som en aktiv ingrediens (Cannabidiol som ej innehåller THC) vilket extraheras främst från de frön som återfinns hos hampaplantan.


Användning av CBD olja från andra delar av själva plantan än just hampafrön skall ej nyttjas till kosmetiska produkter. CBD bidrar till en friskare och mer hydratiserad hud samtidigt som den skyddar hudens så kallade barriärfunktion, det vill säga, gör den mindre mottagligt för diverse åkommor.


Framför allt så har CBD olja visat sig vara effektiv för att minska risken för uppkomsten av rodnader och irriterad hud, så kallad röd hud, något som även (redan nämnts tidigare) kan verkar effektivt mot behandling av akne.


CBD är i själva verket en naturlig form av antioxidanter med en läkande kraft som både lugnar men även skyddar huden mot de påfrestningar, vilket dagligen uppkommer under perioder där stressnivåerna är högre än vanligt.


En annan viktig aspekt i det hela är att hampafrön tenderar att vara ganska feta i naturen, samtidigt som de även har andra näringsrika ämnen såsom fettsyror, vilket återfinns hos både Omega-3 och Omega-6.


De två sistnämnda tendera ofta att extraheras där de sedan nyttjas i olika hudvårdsprodukter för att på så sätt hjälpa huden att få en betydligt mer slätare men även i allmänhet mjukare hudyta.

Är CBD olja farligt?

CBD olja är en ytterst säker substans som för övrigt godkänts för användning i form av hudvårdsrelaterade men även andra former av produkter, av den välrenommerade Världshälsoorganisationen i en rapport som publicerades under 2017.

Det absolut viktigaste elementet när det kommer till hudvårdsprodukter är att säkerställa att de eller de hudvårdsprodukter som du använder dig av, faktiskt genom labbrapporter kan påvisa  hur CBD oljan extraherats samt var den kommer ifrån.

En annan aspekt viktigt att nämna är att du inte kan bli hög av CBD olja från hampa, främst på grund av att de THC-halter som det hela innehåller är minimala, till skillnad från oljan som utvinns ur cannabis, där THC-nivåerna ligger på höga nivåer och kan framkalla hallucinerande effekter vid brukandet.

Vad är det som kännetecknar en högkvalitativ CBD olja?

När det kommer till kriterier för en högkvalitativ CBD olja så skiljer sig dessa beroende på vem man frågar. Detta resulterar ofta att man tyvärr beställer oljan i blindo, något som i många fall ej ger den önskade effekten på ens egna hud som man initialt hade hoppats på.

För att du enklare ska kunna fatta rättmätiga beslut kring valet av CBD olja, samtidigt som du enklare ska få möjligheten att välja en produkt som lämpar sig just för dina behov, så kommer vi härnäst att diskutera de olika aspekterna vilka vi anser kännetecknar en CBD olja av hög kvalitet.

Notera: Det kan självfallet finnas andra kriterier för hur man bedömer kvaliteten och lämpligheten hos CBD olja, men vi anser att nedanstående täcker upp de flesta vinklar som man kan tänkas ha när det kommer till just kvaliteten.

Procentandelen av den aktiva CBD:n

Procentandelen av CBD i oljan är något som nödvändigtvis ej behöver innebära bättre eller sämre effekt på den hud som produkten appliceras på. För de produkter som säljs inom rikets gränser så tenderar halten på CBD:n, framför allt när det kommer till olja, att befinna sig i ett spann mellan 5 % - 20 %.

För de oljor som har mindre än 5 % så kommer de att ha en sämre effekt på den hud som produkten appliceras på. Å andra sidan, för procentsatser högre än 20 % så kommer man istället få CBD kristaller, vilka tillämpas annorlunda än vad som är fallet vid olja som ligger inom procentsatserna 5 % - 20 %.

Typen av metod som nyttjas vid extraktion

Hur CBD:n utvinns från hampan kan vid första anblick tyckas vara av mindre betydelse. Dock är fallet det omvända, där kvaliteten för CBD olja är helt avgörande beroende på den typ av utvinningsmetod som tillämpas.

Metoden som används för att utvinna CBD:n sätter nivån för hur effektiv men framför allt hur hälsosam oljan är. Vid andra utvinningsmetoder så kommer man tyvärr att förlora många av de näringsämnen som oljan gjort sig känd för, något som i slutändan även mynnar ut i en betydligt sämre hudvårdsprodukt.

Är CBD oljan godkänd för användning inom rikets gränser?

När du ämnar köpa in CBD olja med målet att applicera det på din hud så behöver du ta reda på huruvida oljan i fråga eller den hudvårdsprodukt som oljan återfinns i, faktiskt är godkänd för användning inom rikets gränser.

En strategi för att säkerställa att produkten faktiskt är godkänt för bruk inom Sveriges gränser är att fokusera på att beställa produkter vilka endast framställs inom EU, där produkterna i fråga även påvisar den uppmätta THC-halten.

Genom att göra det så kommer du att undvika problem med lagen om du beställer hem en produkt med högre THC-halt än tillåtet, samtidigt som du även slipper negativa biverkningar från THC:en om produkten ändå skulle lyckas slinka igenom kontrollerna hos Tullverket.

Vilken typ av bärare tillämpas

När du beställer hem CBD olja eller produkter vilka utgörs av oljan så tenderar en annan typ av olja att nyttjas som komplement, något som inom sammanhanget ofta benämns som "bärare”.

Bäraren i fråga har som uppgift att göra det enklare för huden att ta till sig de cannabinoider som olja innehåller, samtidigt som den ska mynna ut i en adekvat effekt. När man diskuterar vikten av bärare så brukar man även lyfta fram följande tre punkter:

Underlättar upptaget av CBD i huden.
Underlättar doseringen av CBD:n.
Underlättar själva appliceringen.

Det ska även tilläggas att varje bärare kommer med sina olika för- och nackdelar. Dock så tenderar högkvalitativa CBD oljor och hudvårdsprodukter att använda sig utav endast högkvalitativa bärare där de vanligaste återfinns i form av följande:

MCT-olja
Olivolja
Hampafröolja
Kokosolja

Vilken av dessa som lämpar sig just för dina behov är upp till dig själv att avgöra, men ovanstående är vad som tendrar att nyttjas som "högkvalitativa" bärare när det kommer till CBD olja och tillhörande produkter av hög kvalitet!

Vem är det som tagit fram produkten?

Precis som med alla andra produkter som vi handlar med på en daglig basis så tenderar varje individ att ha en eller flera produkter vilka de favoriserar tydligt till förmån för andra snarlika produkter.

Samma sak gäller när det kommer till CBD olja och de hudvårdsprodukter som tillhandahålls. På grund av att CBD marknaden är så ung så finns det idag ett fåtal producenter vilka anses hålla en god nivå.

Det finns dessvärre även ett stort antal av aktörer som säljer produkter som i själva verket är något helt annat än vad som påstås. Just därför så behöver du initiera en gedigen bakgrundskontroll för varje producent innan du bestämmer dig för att beställa hem deras produkter.

Är produkten spektrum eller ej?

Denna del kan vara ytterst förvirrande för konsumenterna men inom sammanhanget så klassar man CBD olja och tillhörande produkter som innehåller cannabinoider i form av tre olika kategorier, nämligen:

FullspekturmBredspekturmCBD-isolatDet spektrum av cannabinoider som CBD olja och de hudvårdsprodukter som den ingår i, definierar själva kvaliteten för hur väl oljan eller produkten i fråga kommer inverka när det appliceras.

Inofficiellt så menar många på att det absolut bästa valet utgörs av CBD olja i form av fullspektrum. Denna typ av olja innehåller alla de åtråvärda cannabinoider (inkluderat THC) som efterfrågas.

Om du läst hela guiden så vet du vid det här laget att THC är en narkotikaklassad substans inom rikets gränser. På grund av det så rekommenderar vi alltid att du letar primärt efter CBD olja som klassas i form av bredspektrum.

Denna typ av olja innehåller också alla de viktiga cannabinoider och terpener, dock så har THC:n avlägsnats för att innehålla högst 0,02 %, något som enligt de juridiska regleringar som återfinns inom Sveriges gränser är fullt lagligt.

Den sista typen av olja benämns inom sammanhanget som CBD-isolat. Det hela innebär att CBD:n separeras helt från de andra beståndsdelarna som produkten utgörs av. Det hela gör det lättare att uppnå den adekvata dos av CBD i den olja och de hudvårdsprodukter som produceras.

CBD-isolat rekommenderas dock för hudvårdsprodukter främst på grund av att risken för negativa biverkningarna ökar markant i jämförelse med full- och bredspektrum extrakt, samtidigt som den erbjuder mindre fördelar än vad som är just fallet hos full- och bredspektrum-produkter.

Om du således tar med dig något från ovanstående del, är det att du alltid helst bör satsa på bredspektrum CBD olja men att du i vissa fall vid kontrollerade former kan beställa hem även CBD olja som klassas som fullspektrum. Således bör du undvika alla hudvårdsprodukter vilka använder sig av CBD-islaot.