Vi vet sedan tidigare att Cannabidiol (CBD) har ett flertal hälsofrämjande och positiva egenskaper som kan nyttjas inom flera olika sammanhang. Forskare har kunnat visa att CBD stödjer immunförsvaret, verkar lindrande när det kommer till kognitiva tillstånd såsom ångest, depression och stress men även lindra kroniska smärtor av varierande grad.

På senare år så har det framkommit flera olika studier om huruvida CBD olja kan verka effektivt i form av ett tillskott när det kommer till viktuppgång. För att ta reda på hur dessa förhåller sig till annan forskning så kommer vi att titta närmare på effekten av Cannabinol (CBD) när det kommer till ämnet i fråga.

Vårt mål med denna guide är att ge dig tillräckligt med opartisk information så att du på ett enklare sätt ska kunna bilda dig en objektiv uppfattning kring huruvidaCBD oljalämpar sig som ett passande tillskott när det kommer till viktuppgång.

Varning:Den Cannabidiol (CBD) som tillämpas vid producering av våra produkter lämpar sig endast för utvärtes bruk. Våra CBD produkter får således ej tillämpas som en form av ersättning för traditionella läkemedel eller verka som substitut vid föreskriven behandling av en viss sjukdom. Vi vill även göra dig uppmärksam på att vår CBD är ekologiskt framställd.

Vad är CBD och THC för något egentligen?

Cannabisväxten, Cannabis Sativa L (latinska) är en definition för flera olika växter så som industrihampa, cannabis och marijuana. De är naturligt rika på ett stort antal kemiska föreningar, vilka inom sammanhanget benämns för som cannabinoider.

Även om man har kännedom om mer än 60 olika cannabinoider så är det främst två av dessa som står för den större delen av forskningen som påbörjats inom området, nämligen THC (Tetrahydrocannabinol) och CBD (Cannabidiol).

Om vi inleder diskussionen med den första, Cannabidiol (CBD), så utgör den en naturlig del av den produkt som ofta framställs som naturens svar på behandling av alla de åkommor som tenderar att drabba människan, nämligen CBD olja.

Idag så utvinns Cannabidiol (CBD) främst från industrihampan, men faktum är att den nyttjats sedan begynnelsen av urbefolkningen på jordens olika kontinenter, till att behandla sjukdomar och andra åkommor.

På grund av att industrihampa är helt laglig att odla, inneha och bruka i de flesta regioner och länder så finns även Cannabidiol (CBD) fritt tillgängligt för gemene man. Här i Sverige så har odling, innehav och produktion av Cannabidiol (CBD) från industrihampa varit laglig sedan 2003.

Om vi vänder på resonemanget och istället siktar in oss på THC (Tetrahydrocannabinol) så börjar vi med göra dig införstådd med att THC är narkotikaklassad och således olaglig i de flesta regioner och länder.

Anledningen till att den är narkotikaklassats är att THC (Tetrahydrocannabinol) har förmågan att framkalla psykoaktiva effekter, även vid mindre doser, något som hos gemene man definieras som "att bli hög".

THC (Tetrahydrocannabinol) återfinns naturligt i stora mängder hos cannabis och marijuana, vilket är anledningen till att dessa (oförtjänt) narkotikaklassats. Industrihampa å andra sidan innehåller ytterst små mängder av THC (Tetrahydrocannabinol).

Det ska dock tilläggas att den Cannabidiol (CBD) som utvinns ur industrihampa, cannabis och marijuana har likvärdiga egenskaper och effekter vid konsumering. Vid eliminering av THC (Tetrahydrocannabinol) så är cannabis och marijuana lika ofarliga som industrihampa.

CBD Olja (20% / 2000mg)
749 kr
Läs mer och köp här

Har Cannabidiol (CBD) förmågan att stödja viktminskning?

För att vi bättre ska förstå Cannabidiol (CBD) när det kommer till både viktminskning och viktuppgång så kommer vi i denna guide att först diskutera hur Cannabidiol (CBD) påverkar viktminskning.

För att inleda diskussionen så har preliminära studier visat att Cannabidiol (CBD) kan verka effektivt när det kommer till både intag av föda men även accelererad ämnesomsättning, något som i slutändan kan mynna ut i en lämplig viktminskning.

En annan studie som utförts på djur har kunnat visa att Cannabidiol (CBD) kan verka positivt på vikten genom att aktivt interagera med receptorer (CB1 och CB2) som återfinns i kroppens hjärna och lymfvävnad.

Under en period på två veckor så injicerade man råttor med Cannabidiol (CBD) i form av en daglig dos på 2-5 mg beroende på vikt. Doserna i fråga visade en betydande minskning av kroppsvikt hos råttorna, där den högre dosen hade störst verkan.

Det som dock är viktigt att poängtera är att i föregående studie så doserade man inte med Cannabidiol (CBD) i oral from utan det hela doserades istället i form av injektion som injicerades i råttornas vävnad.

Andra studier som även de har utförts på råttor har kunnat visa en signifikant begränsning vid intag av föda i jämförelse med andra cannabinoider. Även om föregående visar lovande resultat så behöver man tillämpa flera studier på människor för att kunna styrka det hela.

CBD omvandlar vitt fett till brunt fett

I den mänskliga kroppen så existerar det två typer av fett, det vita och det bruna. Den vita fettet utgör den absolut dominerande formen av fett och ansvarar för flera viktiga kroppsfunktioner såsom att lagra och transportera energi.

Det vita fettet har dock flera negativa element, där det ofta förknippas med kroniska folksjukdomar i form av diabetes och hjärtrelaterade åkommor, framförallt när den ackumuleras i ett överskott.

Det finns även studier som visat att det vita fettet kan relateras till en ökad risk att drabbas av en eller flera cancerformer, där biverkningar i form av aptitlöshet och viktnedgång varit mer regel än undantag.

Vänder man det hela och styr rodret mot brunt fett så ansvarar det för att producera värme genom att förbränna de kalorier som intas i form av föda. De individer som ligger på hälsosamma viktnivåer har en tendens att ha betydligt mer brunt fett kontra vitt fett, som ska tilläggas ofta dominerar hos överviktiga individer.

En nyligen publicerad studie fann att Cannabidiol (CBD) kunde stödja processen vid omvandlingen av vita fettceller till bruna fettceller. Dock så har det hela utförts på djur, något som innebär att det behövs fler studier på den mänskliga kroppen innan man kan dra mer konkreta slutsatser.

Har Cannabidiol (CBD) förmågan att stödja viktuppgång?

Vi har tidigare berört hur Cannabidiol (CBD) kan inverka när det kommer till viktminskning. I detta kapitel så kommer vi att istället vända på det hela genom att diskutera huruvida Cannabidiol (CBD) har förmågan att stödja viktuppgång.

Cannabidiol (CBD) har förutom förmågan att stödja viktnedgång även förmågan att stödja dinaansträngningar att öka i vikt. CBD har visats kunna öka aptiten markant i ett flertal studier som utförts inom ämnet.

En intressant anekdot är att många individer som doserar Cannabidiol (CBD) för första gången, oavsett ändamålet i fråga, ofta upplever förändringar i deras aptit, både när det kommer till minskat matintag men även en mer påtaglig aptit.

En studie som hade som mål att studera hur Cannabidiol (CBD) inverkade som en lämplig behandling hos barn med epilepsi, visade att över 30 % av barnens (enligt föräldrarnas egna uttalande)aptit även ökade.

Dock så är inte allt positivt utan det finns även blandade resultat som visar hur Cannabidiol (CBD) inverkar på aptiten. Under tre månader så genomfördes en studie som involverade över 20 barn med Dravets syndrom (en form av epilepsi).

Forskarna doserade upp till 11,4 mg av Cannabidiol (CBD) per kg, där de barn som ingick i studien inrapporterade en ökad aptit varav andra deltagare upplevde en betydligt minskad aptit överlag.

En annan studie som gjordes på över 2 400 individer som inrapporterade effekten vid användning av Cannabidiol (CBD), där rapporterade över 150 av dessa en betydligt ökad aptit som en bieffekt som kunde spåras direkt till doseringen av Cannabidiol (CBD).

Det är dock viktigt att understryka det faktum att betydligt mer forskning måste till för att man fullt ut ska kunna förstå sig på de effekter som Cannabidiol (CBD) har på aptiten hos den mänskliga kroppen.

Det är även viktigt att understryka att endast doseringen av Cannabidiol (CBD) bör inte hållas ansvarig som de primära grunderna för ökad/minskad aptit. Även andra delar så som genetik, typ av produkt, hur den utvinns och så vidare kan inverkar på slutresultatet.

Hur interagerar CB-1 och CB-2 med CBD vid viktminskning?

Våra kroppar innehåller två olika typer av cannabinoidreceptorer, som ofta refereras till abbreviationen CB1 och CB2.Cannabis oljaoch viktminskning har visat sig mer effektivt när dessa binds till CB1 och CB2.

Om vi börjar med de första, nämligen CB1 så återfinns dessa receptorer primärt hos immunförsvaret. Detta innebär att för varje given stund som försvinner så produceras nya CB1-receptorer.

CB2-recpeteror, å andra sidan, återfinns också i immunförsvaret, men förekommer även i en betydlig utsträckning i nervsystemet. Människokroppen är även rik på cannabinoidföreningar, vilka inom sammanhanget ofta refereras till som cannabinoidreceptorer.

För att förenkla det hela, samt för att kunna relatera till både cannabinoidreceptorer och endokannabinoider så har man inom vetenskapen definierat ett samlingsnamn för dessa i form av Endocannabinoid-systemet.

På senare år så har man studerat närmare hur Endocannabinoid-systemet kan inverka när det kommer till att gå ner i vikt. En studie som publicerats i National Center for Biotechnology Information, så fann man att de individer som brukade Cannabidiol (CBD) och således stärkte Endocannabinoid-systemet, visade enbetydligt lägre kroppsvikti korrelation med ett lägre BMI.

Är CBD olja farligt att konsumera?

Cannabidiol (CBD) som CBD olja bygger främst på, är en naturlig och säker substans som sedan tidiga 1970-talet varit föremål för en rad studier gällande dess påverkan på den mänskliga kroppen.

Faktum är att flera ansedda organisationer, där även Världshälsoorganisationen ingår, givit sitt medgivande om att Cannabidiol (CBD) är en säker substans att konsumera och ärinte farlig för den mänskliga kroppen. I skrivande stund så pågår även studier huruvida Cannabidiol (CBD) även ska kunna införskaffas på apotek.

Den viktigaste aspekten som du behöver ha i åtanke när det kommer till CBD olja är att säkerställa att leverantören kan uppvisa en kontrollerad kedja av hur Cannabidiol (CBD) odlas, utvinns och produceras. Genom att säkerställa att en riktig leveranskedja bibehålls så behöver du inte oroa dig över att få i dig Cannabidiol (CBD) som extraheras med hjälp av tvivelaktiga metoder.

Förutom ovanstående måste du även säkerställa att CBD oljan inte innehåller höga mängder av de psykoaktiva och berusningsframkallande THC (Tetrahydrocannabinol), som för övrigt är narkotikaklassat inom rikets gränser.

Det finns rapporter på konsumenter som beställt hem CBD olja bara för att få besök av polisen, där de varit helt oförstående till att poliserna har anklagat individerna i fråga för att försöka burka eller sprida det narkotikaklassade preparatet.

Ett sätt att komma runt det hela är att endast beställa CBD olja som extraherats från industrihampa eftersom den innehåller ytterst lite THC (Tetrahydrocannabinol). Det sistnämnda är även den mest populära varianten av CBD olja som finns på marknaden idag.

Bör du själv testa CBD olja för att gå upp i vikt?

Även om det i skrivande stund anses vara oklart huruvida CBD olja kan användas som ett effektivt tillskott för att öka i vikt, så råder det ingen tvekan att Cannabidiol (CBD) har stora fördelar när det kommer till den övergripande hälsan och det är utom tvekan att CBD är här för att stanna.

Innan du bestämmer dig för att beställa hem CBD olja som ett led i att försöka gå upp i vikt så behöver du även titta på följande innan du väljer att ta fram kreditkortet och klickar på beställ:

THC mängden – Det sista du vill göra är att beställa hem CBD olja med ett högt innehåll av den narkotikaklassade substansen THC. På grund av dess psykoaktiva effekter samt att den är olagliga i många länder, även Sverige inkluderat, så kan du hamna i kläm med lagen om du inte tänker dig för. En sak som du bör komma ihåg är att den CBD olja som utvinns från cannabis och marijuana tenderar att vara ytterst dyr, något som du bör ha i åtanke innan du väljer att beställa hem det hela.

Diskutera med din läkare- Innan du väljer att tillämpa CBD olja som en lämplig form av behandling för dina åkommor så ska du alltid rådgöra med din läkare innan du väljer att aktivt börja med det hela. Genom att göra det så kan läkaren utvärdera hur CBD kan inverka på din nuvarande hälsosituation, samtidigt som hen gör dig uppmärksam på de biverkningar som kan tänkas uppstå.

Kvalitén på Cannabidiol (CBD)– Kvalitén på den CBD olja som du väljer att beställa hem är ytterst subjektivt, främst på grund av att du som vanlig konsument inte kan avgöra huruvida kvalitén på den Cannabidiol (CBD) som oljan utgörs av håller den förväntade nivån. Du bör således undersöka vad andra konsumenter tycker och tänker kring leverantören i fråga eftersom det ofta kan ge dig en ledtråd gällande nivån på CBD oljan.

Huruvida du själv ska testa att nyttja CBD olja som ett led i att öka i vikt är något som bara du själv kan svar på. Du bör dock alltid säkerställa och prata med din läkare innan du bestämmer dig för att vidta några aktiva åtgärder.

Vill dock återigen göra dig medveten om det faktum att de Cannabidiol (CBD) produkter som tillhandahålls av oss rekommenderas ej under några former som lämpligt tillskott när du önskar gå upp i vikt.

Obs: Vi vill göra dig uppmärksam på att vi endast förser dig med denna information för att förse dig med en större inblick i vad CDB är och hur det kan användas. Informationen har inget med våra produkter att göra. Raw Organics produkt är endast registrerade som kosmetiska produkter och kan endast användas såsom anges.

Kan Cannabidiol (CBD) vara effektivt vid behandling av aptitlöshet hos cancerpatienter?

Aptitlöshet är ytterst vanligt förekommande och en livshotande form av biverkning hos de individer som drabbats av cancer. Faktum är att aptitlöshet rapporteras hos 9/10 cancerpatienter, där de vanligaste biverkningar återfinns i form av saknaden av smak, lägre aptit, samt allmän brist på glädje vid tanke på föda.

Tillståndet i fråga uppkommer ofta under de kemoterapi-behandlingar som patienter ofta utsätts för, där tillståndet, förutom att framkalla aptitlöshet även kan framkalla depression och andra tillstånd som tenderar att försämra livslusten avsevärt. Det hela kan även relateras till den ökade ämnesomsättningen hos cancerpatienter, där även ökningen av inflammatoriska reaktioner tillskrivs det hela.

En annan vanlig förekomst som ofta tillskrivs cancerpatienter är cachexia, som inom sammanhanget även definieras som förlust av kroppsvävnad och muskler. Cachexia är ett ytterst allvarligt tillstånd som ofta definieras som livshotande hos den drabbade.

Hur kommer då Cannabidiol (CBD) in i det hela? Det hela har att göra med Endocannabinoid-systemet, som vi för övrig ska tilläggas redan har diskuterats detaljerat tidigare i denna guide.

Cannabidiol (CBD) visar de medicinska effekterna hos de drabbade cancerpatienterna genom att inverka positivt på CB1- och CB2-receptorer. Enligt nyare forskning så kunde man konstatera att CB1-receptorer tenderar att spridas snabbare hos individer med normal vikt än hos de som för närvarande är undernärda, såsom ofta är fallet hos cancerpatienter som genomgår kemoterapi.

Teorin som forskarna har är att Cannabidiol (CBD) kan därför komma att påverka aptitlöshet genom att stärka cancerpatientens vilja att konsumera föda, något som i sin tur kan motverka livshotande tillstånd såsom cachexia.

Även om det idag redan existerar kemiska baserade läkemedel som ämnar behandla aptitlöshet och cachexia, så kommer dessa med flera allvarliga biverkningar, något som inneburit att forskarna istället vill undersöka Cannabidiol (CBD) som en lämplig ersättare.

Dock så krävs det betydligt mer forskning för att undersöka Cannabidiol (CBD) och dess roll på ökningen av kroppsvikten kontra cancerpatienter. Dock så har forskningsresultat som utförts hittills kunna visa lovande resultat, något som bådar gott inför framtiden!

Man måste dock komma ihåg att Cannabidiol (CBD) kan visa sig var ineffektivt för just dig och bör således inte betraktas om en mirakellösning. Det finns rapporter på att vissa etniciteter har svårare att ta till sig de positiva egenskaper som återinfinns hos Cannabidiol (CBD,) något som gjort det hela verkningslöst för de drabbade.


Läs våra andra artiklar här:

CBD olja mot smärta

CBD olja mot cancer

CBD olja och sömn

Är CBD olja beroendefremkallande eller ej?

CBD olja och graviditet