CBD-olja är ett uppskattat tillskott i vardagen för många människor i olika stadier av livet. Den kan verka mjukgörande och göra din hy fräschare, men en del använder det även för att förbättra sin hälsa på andra sätt. Även gravida och nyblivna mammor är nyfikna på den här typen av produkter för att söka lindring av olika smärtor i förbindelse med graviditet och amning.


Men användandet av CBD-olja i samband med graviditet är förbundet med en del risker. I den här artikeln går vi igenom vad CBD-olja är, hur den kan användas av gravida kvinnor och varför du först bör konsultera din läkare innan du som gravid börjar använda produkter med CBD-olja.


Vi vill dock göra dig uppmärksam på att den information du kan ta del av i den här artikeln inte har någonting att göra med Raw Organics produkter. På den här webbplatsen säljer vi produkter som enbart är registrerade för kosmetiskt bruk. Det betyder att de enbart ska användas på utsidan av din kropp för att göra huden len och mjuk. Det är alltså varken medicin eller kosttillskott, och ska heller inte användas som det. Använd enbart Raw Organics produkter enligt anvisningen på förpackningen

CBD-oljans effekt under graviditeten – ett hett forskningsämne

Är du gravid? Grattis! Det är en omvälvande tid då det händer mycket i kroppen. Hormonerna spelar spratt och det kan vara utmanande både fysiskt och psykiskt. Alla gravida reagerar olika på det växande livet i magen – en del får stora besvär med exempelvis yrsel, illamående och värk, medan andra kommer igenom sin graviditet utan större besvär.


En del söker sig till CBD-olja för att få lindring för sina krämpor, men som vi ska berätta i den här artikeln så gäller det att vara medveten om vilka risker det är förenat med. Det saknas nämligen vetenskapligt grundlag för vilka eventuella biverkningar som är kopplade till CBD-oljan. Forskning på ämnet pågår, så det är alltså för tidigt att slå fast något i nuläget. En viktig grundregel är att alltid rådgöra med din läkare om du är gravid och överväger att testa CBD-ojla.

CBD-olja finns naturligt i din kropp

I grunden är CBD-olja inget farligt – tvärtom. Det produceras naturligt i människokroppen, där de är en del av det så kallade endocannabonoida systemet. Det styr flertalet olika fysiologiska processer i vår kropp, och hänger bland annat ihop med det centrala nervsystemet och vårt immunförsvar. Faktumet att CBD finns naturligt i vår kropp gör att vi inte utsätter oss själva för onödiga kemikalier, utan det är något som kroppen redan är bekant med.

När vi tillsätter CBD till vår kropp – exempelvis i form av olja eller kräm – så förstärker vi den effekt som det naturligt har på oss. Det stimulerar nämligen vår egen produktion av CBD och påverkar receptorer som sitter på hjärncellerna. Den här stimulansen kan ha olika effekter, men det kan exempelvis verka lugnande eller smärtstillande, så att vi känner ett större välbehag.

CBD Olja (20% / 2000mg)
749 kr
Läs mer och köp här

CBD utvinns ur cannabisplantan - men utan THC och är därför laglig

Att använda sig av CBD som en form av alternativ medicin är inget nytt påfund. Det extraheras ur cannabisplantor, vilket är en tradition som funnits med människan länge. Ofta är det hampaplantan som används för ändamålet. Den består av 113 olika så kallade cannabinoider, varav CBD – cannabidiol – är en av dem.


Människan har varit nyfiken på cannabinoider och deras stimulerande effekt länge, men det var först mot slutet av 1900-talet som man fick upp intresset för CBD och vilken effekt en extra tillsats av det till kroppen kan ge. CBD står för ungefär hälften av alla cannabinoider sett till mängden, och det har en anti-inflammatorisk effekt som kan vara välgörande för oss människor.


Många reagerar när man hör att CBD utvinns ur cannabisplantor, eftersom cannabis klassas som narkotika och därför är olagligt. Man tänker kanske att det är något som är farligt, men CBD i sin renaste form är helt lagligt i Sverige. Det är nämligen ett annat ämne i cannabisplantan som gör det narkotikaklassade preparatet cannabis till en olaglig drog – nämligen tetrahydrocannabinol, THC.


THC har många likheter med CBD – det utvinns ur samma planta och påverkar det endocannabonoida systemet, men där slutar likheterna. THC har nämligen långt starkare effekter på kroppen, och har även starka psykoaktiva effekter, som gör att vi känner oss höga och påverkade. Det här gör att THC är förbjudet att sälja och konsumera inom Sveriges gränser. CBD-olja å sin sida innehåller ingen THC, vilket gör det till ett lagligt och säkert val.  

Kan man använda CBD-produkter när man är gravid?

Som tidigare nämnts är CBD föremål för mycket intensiv forskning för att kartlägga dess effekter på människan. Forskningen går dock inte särskilt snabbt - eftersom det finns mycket skepsis omkring CBD i och med dess släktskap med cannabis är det svårt att få anslag till olika forskningsprojekt.


Hittills har forskningen dock pekat på både möjligheter och risker med intag av CBD i samband med graviditet. Lika lite som det idag går att påvisa eventuella positiva effekter, så som smärtlindring och ångestdämpande, lika lite går det att utesluta att det kan ha negativa effekter på ett foster i magen.

Kolla upp om produkten är fri från THC

Den generella rekommendationen är dock att avstå från att regelbundet använda sig av CBD-produkter om man är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Även om CBD-produkter marknadsförs som helt fria från THC så finns det nämligen en viss risk att de fortfarande innehåller spår av det, eller så finns det i en mycket liten mängd.


En del forskningsresultat antyder att spår av THC i blod och bröstmjölk kan vara till skada för fostret på grund av att det i vissa försök på djur hämmat fostrets utveckling. Det finns även en del som hävdar att CBD och THC, när de når moderkaka och bröstmjölk, ansamlas i allt för höga koncentrationer för ett sånt litet foster. Precis som med allt annat gäller det att vara måttfull, och det betyder att CBD kan vara skadligt, trots att det redan finns naturligt i oss.


Trots att vetenskapen är försiktigt negativ så finns det ännu inga konkreta bevis. Och eftersom det inte gör det, gäller det alltså att vara vaksam på vilken typ av produkt som man använder, om man nu ändå önskar använda CBD-olja när man är gravid.

Rådgör alltid med egen läkare innan du som gravid tar CBD

I slutändan är det dock ditt eget beslut huruvida du önskar använda dig av CBD under din graviditet. Det finns en mängd experter som påstår att man med CBD kan lindra en hel del vanligt förekommande krämpor. Illamående, inflammationer, ångest, huvudvärk, migrän och andra smärtor är exempel på det.


Lyssna på dig själv och din kropp och låt dig inte vilseledas och förvirras av olika källor på internet. Troligtvis vet du bäst själv vad som är bäst för dig. Är du osäker och känner att du behöver hjälp är det alltid en god idé att fråga din egen läkare eller barnmorska om råd. Hen är ju den som känner dig och din medicinska situation bäst.


En annan aspekt att ta i beaktning är hur ditt mående i stort ser ut. Mår du bra och endast önskar att ta CBD för att öka ditt välbefinnande något kan det kanske komma på tal. Kom bara ihåg att CBD inte ger någon garanterad effekt – den är ju fortfarande föremål för pågående forskning.


Lider du av mycket yrsel och smärta under graviditeten kan det vara bra att ta det säkra före det osäkra och prova andra medicinska möjligheter till lindring. Genom att gå till din läkare eller barnmorska kan du få ett expertutlåtande för just dig, effektiv medicin och även andra tips som brukar hjälpa gravida i samma situation. Först när du provat alla dessa kan CBD ses som en alternativ metod till att må bättre – fortfarande utan några garantier.

Små doser eller enstaka tillfällen?

Som med allt annat här i livet handlar de eventuella biverkningarna av ett intag av. CBD under din graviditet om mängden. Ju mer du använder det, desto större blir intaget, och det blir därmed svårare att säga något om dess effekter. Det kan alltså innebära en större risk att använda sig av CBD-produkter dagligen, jämfört med om du bara gör det någon gång ibland.


Du kan även se över doseringen av dina CBD-produkter, och välja att enbart använda dem i lägre utsträckning eller koncentration. Det kan betyda att du bara tar en liten mängd av produkten, och att du väljer en produkt som inte innehåller lika hög andel CBD. Det kan göra att du känner dig tryggare i ditt användande av CBD. Är du osäker kring doseringen, vilka produkter som du kan använda eller något helt annat bör du som sagt rådfråga din läkare eller barnmorska.


Läs våra andra artiklar

CBD olja beroendefremkallande

CBD olja för viktuppgång

CBD Olja mot cancer

CBD Olja mot smärta

CBD Olja och sömn